Webbyt
Webbyt
Seljametsa kooli ajalugu  
Seljametsa Lasteaed
         
 
Webbyt
Webbyt Üldinfo
Webbyt
Webbyt
Rühmad
Webbyt
Kontaktid
Webbyt
Personal
Webbyt
Päevakava
Webbyt
Dokumendid, avaldused
Webbyt
Põhimäärus
Webbyt
Arengukava
Webbyt
Kodukord
Webbyt
Avaldused
Webbyt
Isikuandmete töötlemine
Webbyt
Hoolekogu
Webbyt
Õppe- ja kasvatustegevus
Webbyt
Lapsevanemale
Webbyt
Projektides osalemine
 
Webbyt

Põhimäärus

Webbyt

Paikuse Lasteaia põhimäärus on vastu võetud 29.11.2018 nr 56 ja jõustus 01.01.2019

Põhimäärust saad lugeda siit, ava link:

https://www.riigiteataja.ee/akt/406122018069